Een kijkje in de keuken!

Beter Benutten Congres 2017: met samenwerking maak je massa

Alle ingrediënten voor een succesvol congres waren aanwezig bij het Beter Benutten Congres 2017: een mooie locatie, inspirerende verhalen uit de verschillende regio’s, een sterk programma en veel bezoekers. Alle Beter Benutten-regio’s en het thema ITS gaven ‘een kijkje in de keuken’. Welke projecten hebben zij uitgevoerd en wat voor ervaringen hebben zij opgedaan. Een mooi moment om inspiratie te delen, maar zeker ook op te halen.

De Amsterdam Arena was het podium voor deze bijeenkomst. CEO Henk Markerink opende de dag en gaf aan dat goede bereikbaarheid de economie van een gebied bepaalt. Het is een unique sellingpoint. Ook benadrukte hij het belang van samenwerking, bijvoorbeeld binnen Breikers, waaraan inmiddels 500 bedrijven meedoen. Gezamenlijk wisten deze partijen inmiddels 1500 spitsmijdingen te realiseren.

Break-out sessies boden de bezoekers een extra inkijkje in het Partnership Talking Traffic en vier goed voorbeelden van Werkgeversaanpak. In de eerste Break-out sessie bleek weer eens hoe belangrijk samenwerking nu, maar zeker ook in de toekomst is. Koos van Vliet (Dynniq), Piet Stoevelaar (KPN), Jorn de Vries (Flitsmeister) en Ineke Meijer (namens betrokken overheden van Beter Benutten) waren als vertegenwoordigers van de clusters binnen het Partnership Talking Traffic aanwezig om hierover te vertellen. 

In de tweede Break-out sessie vertelde een viertal bedrijven de bezoekers over hun succesvolle werkgeversaanpak op het gebied van mobiliteit. Gedragswetenschapper Reint Jan Renes gaf commentaar bij de verschillende aanpakken.

Het gehele tekstverslag is te lezen op de website van Beter Benutten. Bekijk ook de Resultatenkrant van het Congres.

 


Een kijkje in de keuken: Beter Benutten Congres 2017

Beter Benutten Congres 2017

Alle foto's van het congres vindt u hier.

Een kijkje in de keuken: Beter Benutten Congres 2017
Een kijkje in de keuken: Beter Benutten Congres 2017