Over Beter Benutten

In het programma Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren. We verminderen de files op de drukste punten met 20 procent en realiseren 10 procent reistijdverbetering van deur tot deur in de spits in die drukste gebieden.

Ga voor meer informatie over het programma Beter Benutten naar www.beterbenutten.nl.

Contact

Heeft u vragen over het programma Beter Benutten? Neem contact op via beterbenutten@minienm.nl.

Heeft u vragen over het congres? Neem dan contact op met Anne Harinck van SPITZ congres en event. Zij is bereikbaar via 070 360 9794 of anne@spitz.nu.

Heeft u vragen over uw aanmelding? Neem contact op met Tamarah Raats-Carels van SPITZ congres en event. Zij is bereikbaar via 070 360 9794 of registratie@spitz.nu.