In het kort

  • Plenair programma op de tribune van de ArenA
  • Keukenmarkt: neem een kijkje in de keuken van uw regio-buren
  • Twee break-out sessies over ITS en Werkgeversaanpak
  • Interview met minister Schultz van Haegen tijdens kooksessie
  • Formeel moment met minister Schultz van Haegen en trioleden

Keukenmarkt

Bezoek de keukenmarkt en ga in gesprek met een van de Beter Benutten-regio’s. Stap een keuken binnen en schuif aan tafel voor een goed gesprek, waar u binnen 25 minuten alle lessen hoort van een thema of project. Wat is het recept voor succes?

Metropoolregio Amsterdam

Pittig: vertragingsvrij 2020.
Tientallen werkgevers in de Metropoolregio Amsterdam gaan samen met BREIKERS de uitdaging aan: een Vertragingsvrij 2020, waarin medewerkers zonder opstoppingen van en naar hun werk reizen. Laat ze u inspireren!

Regio Arnhem – Nijmegen

Nieuwe mobilisten met nieuwe smaken. 
Samen met onderwijsinstellingen, vervoerders en studenten werken we aan slimme mobiliteitsoplossingen. Studenten geven pitches over onderzoeken, pilotprojecten en vertellen over hun eigen ervaringen.

Regio Brabant

Smaakmakend: een bereikbare, gastvrije stad met slimme mobiliteit.
Experimenteren met slimme mobiliteit om te komen tot mobiliteitsoplossingen voor een bereikbare, gastvrije stad. Welke rol heeft de overheid en hoeveel ruimte geef je de markt? Hoe werk je slim samen?

Regio Groningen-Assen

Experimenteren met het OV-studentenreisproduct. 
Schuiven met lestijden in het voortgezet onderwijs en de e-bike promoten onder middelbare scholieren: de onderwijsinstellingen, vervoerders en lokale overheden werken samen om de stad Groningen en de scholen bereikbaar te houden tijdens grote werkzaamheden aan wegen en spoor.

Regio Haaglanden

Smaken mengen: next level samenwerken publiek - privaat. 
Slim samenwerken is smaken mengen en op elkaar afstemmen. Iedere kok heeft zijn specialiteit. Daar waar de overheid zorgt voor de infra, stimuleren de werkgevers het gebruik ervan. Aanbieders bieden zonder kosten producten aan en werkgevers maken kennis met de innovatie en worden zo afnemer. 

Regio Leeuwarden

Samen smullen: Werk Slim, Reis Slim.
Schuif aan voor een unieke publiek-private samenwerking met eigen verantwoordelijkheid en een gedeelde ambitie. Gekruid door het betrokken netwerk van Leeuwarder bedrijven en organisaties.

Regio Maastricht

Actieve werkgevers zijn smaakmakers.
Met 42 betrokken werkgevers stimuleren we structureel ander reis- en werkgedrag. Werkgevers formuleren eigen ambities op basis van onze mobiliteitsanalyse en delen hun kennis tijdens CEO-bijeenkomsten.

Regio Midden-Nederland

Mobiliteitsgerecht op maat.
Met “De Gebruiker Centraal” richt Goedopweg zich op de mobiliteitsbehoefte en van doelgroepen als bewoners, studenten, bedrijven en bezoekers van de openbare ruimte. Op maat, naar eigen voorkeuren.

Regio Rotterdam

Lekker toch, voor de reizigert?!
De Verkeersonderneming zet de Rotterdamse bewoner, werknemer, student, reiziger centraal. We sluiten aan bij wat er leeft, zorgen voor voldoende alternatieven, maken concrete stappen richting Mobility as a Service.

Regio Stedendriehoek

Fietsrecepten in de Cleantech Regio.
Gelre ziekenhuizen heeft raakvlakken met alle Beter Benutten thema’s. Onze koploper zet o.a. slimme fietsmaatregelen in om kosten te besparen en om duurzaamheid en vitaliteit van medewerkers te vergroten. 

Regio Twente

Voorproefje e-fiets smaakt naar meer.
Op de e-fiets naar cliënten in de thuiszorg. Zorgmedewerkers hebben dat 8 maanden uitgeprobeerd en waren zeer tevreden. Net zoals de betrokken werkgevers. Wat is de potentie voor andere organisaties?

Regio Zwolle – Kampen

Netwerken bakken.
Hoe blijven ze overeind? Welke kruiden zijn er nodig om netwerken een flinke oppepper te geven en hoe breng je bewust ondernemerschap blijvend op smaak? We zetten slimme mobiliteit bij ondernemers op de agenda.

Intelligent Transport Systems (ITS)

Gekruid met slimme data.
Het Ministerie van I&M, alle BB regio’s en vele marktpartijen werken samen in het Partnership Talking Traffic aan de ontwikkeling van nieuwe verkeerstoepassingen, met data als belangrijkste pijler. Talking Traffic en het recept van de slimme verkeerslichten.

Kooksessie

Ga naar de kooksessie en zie chef Naresh Ramdjas samen koken met de chef van het ministerie van Infrastructuur en Milieu: minister Schultz van Haegen.

Formeel moment trioleden

Op het Beter Benutten congres willen we de opbrengsten van de bouwsessies door de bestuurlijke trio’s bekrachtigen. Dit doen we concreet door gezamenlijk de intentie uit te spreken om door te gaan met de werkwijze van Beter Benutten na 2017.

Break-out sessies

In twee break-out sessies gaan we de diepte in. Iedere sessie duurt 45 minuten.

Break-out sessie 1: Partnership Talking Traffic (ITS)

Het recept voor slim samenwerken.

Vette koppen in de kranten: ‘Overheid en bedrijfsleven investeren 90 miljoen in slimme verkeersoplossingen’ en ‘Niet meer asfalt, maar data tegen dichtslibben wegen’. Reden was de lancering van het ‘Partnership Talking Traffic’: het Ministerie van I&M, alle regio’s van Beter Benutten ITS en zo’n twintig marktpartijen werken de komende vijf jaar samen om de bereikbaarheid in de drukste steden en regio’s te verbeteren.

Onderdeel vormt de ontwikkeling van een generatie verkeerslichten die kunnen communiceren met naderende voertuigen en fietsers. Nieuwe diensten leveren straks individuele snelheidsadviezen en waarschuwingen voor gevaarlijke situaties zoals filestaarten, gladheid, ongevallen en wegwerkzaamheden. Weggebruikers zijn door deze ‘connected’ diensten zelf ook een waardevolle bron van informatie. Vanaf de zomer van 2017 worden de eerste resultaten zichtbaar op straat.

Wat proeft ú hiervan? Welke smaken biedt het Partnership Talking Tra c úw stad of regio? Koos van Vliet van Dynniq, Piet Stoevelaar van KPN, Jorn de Vries van Flitsmeister en Ineke Meijer namens de betrokken overheden van Beter Benutten geven u een voorproefje!

Break-out sessie 2: Smaakmakers, het woord is aan werkgevers en werknemers (werkgeversaanpak)

Smaakmakers: het woord is aan werkgevers en werknemers. Een werkgeversaanpak. Hoe pak je dat aan? Waar moet je beginnen? Een viertal bedrijven vertellen ons over hun recept voor een succesvolle werkgeversaanpak. Die blijkt vaak gebaseerd te zijn op een combinatie van meerdere onverwachte ingrediënten. Wat waren de smaakmakers? Werkgevers gunnen je een kijkje in hun keuken. Vielen de ingrediënten die de werkgever bedacht had in de smaak bij werknemer? Of was de werknemer van mening dat het juist andere ingrediënten waren die het gerecht beter maakten? Werknemers zullen hier op reageren.

Chefkok Joost Hoebink neemt u mee langs de verschillende parties in de keuken van de Werkgeversaanpak. Sous-chef Reint Jan Renes zal hem vergezellen en een toelichting op het vleugje ‘gedrag’ uit de aanpak in de keukens zorgen. De proeverij eindigt in de patisserie van Beter Benutten, bij chef-patissier Jan-Bert Dijkstra.